NOVINKY

Zpráva

(29/11/2016 13:55:44)

Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás opět informovat o několika novinkách, které se udály v posledních měsících. V první řadě jsme finálně zprovoznili optickou páteř ve Chválenicích a propojili tak většinu přístupových bodů, vč. obecního úřadu, optickým vláknem s aktuální rychlostí 1Gbit/s. Dalším projektem, který se dotáhl do finále, je připojení Rokycanské nemocnice k Internetu a vybudování velké Free Wi-Fi sítě, která pokrývá většinu veřejných prostor a pokojů této nemocnice. Všichni návštěvníci se tak mohou zdarma připojit k Internetu. Posledním projektem z hlediska Free Wi-Fi je vybudování přístupových bodů, v rámci projektu mikroregionu Radyně, a to v obcích: Starý Plzenec, Chválenice, Lhůta, Tymákov a Mokrouše. Dále jsme na Váš popud vystavěli nový přístupový bod v Červeném Hrádku a Klabavě, kde je tak nově možnost připojení k naší síti. Klabava zároveň dostála kompletní rekonstrukci stávajících bodů včetně vybudování záložního spoje pro případný výpadek. Poslední nový přístupový bod byl vystavěn v Hrádku u Rokycan, kde je osazena nejnovější technologie s páteřním spojem o kapacitě 500Mbit/s. Do budoucna se můžete v této lokalitě ještě těšit na veliké novinky a změny ;-) Mnoho úsilí a nemalé finanční částky jsme také věnovali rozsáhlému posílení velké části naší sítě. Konkrétně jsme osadili 100Mbit spoj na přístupový bod ve Zruči-Senci, Kyšicích, Mokrouších a několika bodech v Tymákově. Ještě silnější spoj o kapacitě 360Mbit/s jsme osadili pro oblast Lhůty, Tymákova a Sedlce a zároveň na několik přístupových bodů v Rokycanech a Plzni. Tímto Vám zároveň děkujeme za stále se zvyšující zájem o naše služby. Budeme se snažit Vaše očekávání naplnit, a čas od času je i překonat. S pozdravem Mraknet s.r.o.

Zpráva

(14/09/2016 15:13:43)

Vážení uživatelé, informujeme Vás, že od dnešního dne dochází ke změně provozní doby našeho kontaktního centra v Rokycanech. Kontaktní centrum pro Vás bude k dispozici každé Pondělí od 09:00 - 12:00 a Čtvrtek od 14:00 do 17:00. Budeme se těšit na Vaši návštěvu a věříme, že tento krok opět přispěje ke spokojenosti našich zákazníků. S pozdravem Mraknet s.r.o.

Zpráva

(02/09/2016 07:22:43)

Vážení zákazníci, jelikož se stále snažíme vylepšovat naše služby, chtěli bychom Vás informovat, že od 1.9.2016 byla zavedena nová zákaznická linka, kde na Vás čeká 6 proškolených techniků. Telefonní číslo, které můžete využívat 24h denně, 7 dní v týdnu je stále stejné: 602 37 07 66. Vycházíme Vám tak vstříc s požadavkem na nonstop zákaznickou linku a doufáme, že budete spokojeni. Další novinkou nebo spíše pozváním je akce Dotkni se budoucnosti, která startuje dnes v OC Olympia Plzeň a bude trvat celý měsíc. Můžete se těšit na prvky virtuální reality a rozšířené reality. Naše společnost zajišťuje pro tuto akci velmi potřebné internetové připojení vč. datové a wifi sítě. S pozdravem Mraknet s.r.o.

Zpráva

(12/07/2016 08:49:14)

Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat o několika málo novinkách, které se udály v posledních týdnech... Byly posíleny a celkově přestavěny vysílače v obcích Chlum, Střížovice a Zdemyslice. Dále byl nově vybudován další vysílač v obci Zruč-Senec a v Kornaticích. Poslední novinkou je výrazné posílení páteřního spoje pro část Rokycan a okolí z původních 100 Mbit/s na 700 Mbit/s. S pozdravem Mraknet s.r.o.

Zpráva

(08/06/2016 15:54:21)

Vážení zákazníci, od začátku roku jsme opět značně rozšířili pokrytí naší sítě do dalších obcí. Nově se můžete připojit v Kornaticích, Kakejcově, Svojkovicích, Vitince, Těškově a ve velké části Východního Předměstí v Plzni. Další nové přístupové body jsme postavili ve stávajících oblastech a to např. v obcích Raková, Veselá, Štěnovice, Rokycany a Hrádek. Výrazného posílení se dostalo vysílačům v Dýšině a Ejpovicích, kde jsou osazeny nové 200Mbit/s a 100Mbit/s páteřní spoje. Zároveň se těmito kapacitami pyšní vysílače v Rakové a Rokycanech, kde se současně osadila nová páteřní technologie a výrazně se navýšila kapacita konektivity do celých Rokycan a okolí. V neposlední řadě jsme osadili novou technologii na vysílači v Sedlci a na několika vysílačích ve Starém Plzenci. Poté bylo připojeno opět několik bytových domů ve Starém Plzenci na naši optickou síť, čímž se znovu rozšířila skupina zákazníků na optickém kabelu. Zároveň se nám podařilo připojit bytové domy v Tymákově na optický kabel, vč. přístupového bodu a vše jsme ještě pojistili záložním spojem o kapacitě 100Mbit/s. Poslední novinkou je připojení nově vybudovaného centra služeb pro turisty na Radyni, taktéž pomocí optického kabelu. Návštěvníci se tak po otevření centra budou moci připojit na Free Wi-Fi. Tímto Vám zároveň děkujeme za stále se zvyšující zájem o naše služby. Budeme se snažit Vaše očekávání naplnit, a čas od času je i překonat. S pozdravem Mraknet s.r.o.

Zpráva

(17/01/2016 15:07:27)

Vážení uživatelé, jelikož je Vaše poptávka po kamerových systémech stále větší, přidali jsme na naše webové stránky novou sekci: Kamerové systémy. Jsou zde popsány jednotlivé možnosti instalací a vizualizace. Zároveň jsme zavedli zajímavou variantu pronájmu kamerových systémů. Další novinkou pro naše zákazníky je funkce Rodičovské kontroly, která umožňuje odpojit přístup k Internetu v určitém časovém rozmezí tak, aby Vaše ratolesti netrávily celé noci u počítačových her či Facebooku. Více v sekci Našim uživatelům - Rodičovská kontrola. S pozdravem Mraknet s.r.o.

KONTAKTY