NOVINKY

Zpráva

(14/10/2020 10:45:18)

Vážení zákazníci,

Jelikož se díky aktuálnímu stavu opět výrazně zvýšila zátěž celé naší sítě, pracoval celý náš tým zaměstnanců na posilování páteřních tras a vysílačů vč. výstavby nových bodů a optických přípojek.

Konkrétně se za poslední měsíce rozšířil dosah naší sítě o nové vysílací body. Jedná se o nové vysílače v Chválenicích, Plzni, Strašicích, Kamenném Újezdu, Zruči, Žákavé, Radobyčicích, Plzni a Starém Plzenci. Konkrétní pokrytí naší sítě můžete vidět na našich stránkách v sekci: Působnost sítě Mraknet.

Dále jsme zrekonstruovali a posílili velké množství vysílacích bodů. Jedná se především o přístupové body ve Starém Plzenci, Rokycanech, Hrádku, Lhůtě a Plzni. Všechny tyto body mají nyní dostatečnou kapacitu pro všechny koncové uživatele, kterým se tak po rekonstrukci zásadně zvedla rychlost. Zároveň s tím se provedla výměna páteřních spojů v Litohlavech, Šťáhlavech a Rokycanech.

Současně pokračujeme s připojováním rodinných domů v obci Dýšina, Ejpovice, Sedlec a Chválenice na již vybudovanou optickou infrastrukturu. Všichni tito zákazníci mají tak dostupné rychlé, stabilní připojení vč. internetové televize a mnoha dalších služeb. Další lokality máme nyní rozpracované, takže se může mnoho dalších zákazníků těšit na velmi kvalitní, rychlé a stabilní optické připojení :-)

Připomínáme, že ve všech našich lokalitách je mimo vysokorychlostního Internetu dostupná i naše chytrá Internetová Televize, která Vám nyní může nahradit bezproblémový přechod na DVB-T2. Více informací na našem webu v sekci Televize.

Přejeme Vám mnoho síly a pevné zdraví. S pozdravem Mraknet s.r.o. ;-)

Zpráva

(14/07/2020 13:29:56)

Vážení zákazníci,

za poslední čtvrtletí jsme opět rozšířili dosah naší sítě o nové vysílací body. Konkrétně se jedná o nové vysílače v Losiné, Svojkovicích, Zdemyslicích, Radobyčicích a Plzni. Konkrétní pokrytí naší sítě můžete vidět na našich stránkách v sekci: Působnost sítě Mraknet.

Dále jsme zrekonstruovali velké množství vysílacích bodů. Jedná se především o přístupové body ve Starém Plzenci, Radobyčicích, Rokycanech, Lhůtě, Pavlovsku, Nevidě, Štěnovicích a Nezbavěticích. Všechny tyto body mají nyní dostatečnou kapacitu pro všechny koncové uživatele, kterým se tak po rekonstrukci zásadně zvedla rychlost.

Zároveň se nám povedlo zavést optický kabel do města Hrádek, kde je nyní celá oblast bytových domů připojena na naší páteřní optické síti. Další 2 významné body v Plzni jsme také přepojili na páteřní optický kabel. Dále pokračujeme s připojováním rodinných domů v obci Dýšina, Ejpovice a Chválenice na již vybudovanou optickou infrastrukturu. Všichni tito zákazníci mají tak dostupné rychlé, stabilní připojení vč. internetové televize a mnoha dalších služeb. Další lokality máme nyní rozpracované, takže se může mnoho dalších zákazníků těšit na velmi kvalitní, rychlé a stabilní optické připojení :-)

Další zajímavostí, která se nám podařila uvést do provozu, je dálkové spínání veřejného osvětlení skrz internet. Tuto funkcionalitu ocení především obce a města.

A v neposlední řadě se nám podařilo úspěšně dokončit projekt dálkového otevírání dveří po internetu. Dveře jde otevírat pomocí aplikace, či pomocí přiděleného kódu, který se může libovolně měnit atd. Toto je zajímavé především pro pronájem bytů, chat, hotely atd. Veškeré informace o těchto nových technologiích rádi poskytneme na našich kontaktech.

Připomínáme, že ve všech našich lokalitách je mimo vysokorychlostního Internetu dostupná i naše chytrá Internetová Televize, která Vám nyní může nahradit bezproblémový přechod na DVB-T2. Více informací na našem webu v sekci Televize.

S pozdravem Mraknet s.r.o. ;-)

Zpráva

(12/04/2020 09:05:17)

Vážení zákazníci,

za poslední čtvrtletí jsme opět rozšířili dosah naší sítě o nové vysílací body. Konkrétně se jedná o nové vysílače v Chrástu, Klabavě a Plzni. Konkrétní pokrytí naší sítě můžete vidět na našich stránkách v sekci: Působnost sítě Mraknet.

Dále jsme zrekonstruovali velké množství vysílacích bodů. Jedná se především o přístupové body v Rokycanech, veškeré body ve Zruči-Senci a Mokrouších, další v Oseku, Veselé, Kyšicích, Starém Plzenci a Sedlci, Chválenicích a Plzni. Všechny tyto body mají nyní dostatečnou kapacitu pro všechny koncové uživatele, kterým se tak po rekonstrukci zásadně zvedla rychlost.

Zároveň se nám povedlo dořešit optické připojení pro rodinné domy v Pastýřské ul. ve Starém Plzenci. Všichni tito zákazníci mají tak dostupné rychlé stabilní připojení vč. internetové televize a mnoha dalších služeb. Další lokality máme nyní rozpracované, takže se může mnoho dalších zákazníků těšit na velmi kvalitní, rychlé a stabilní optické připojení :-)

V neposlední řadě jsme zásadně posílili páteřní spoje do obcí Lhůta, Tymákov, Mokrouše, Mirošov, Osek, Šťáhlavy, Sedlec, a na dalších 5 vysílacích bodů v Plzni.

Připomínáme, že ve všech našich lokalitách je mimo vysokorychlostního Internetu dostupná i naše chytrá Internetová Televize, která Vám nyní může nahradit bezproblémový přechod na DVB-T2. Více informací na našem webu v sekci Televize. Zároveň se nám podařilo dokončit opět několik kamerových systému pro RD i firmy, více také na našem webu v sekci Kamerové systémy.

Přejeme Vám všem především pevné zdraví. S pozdravem Mraknet s.r.o. ;-)

Zpráva

(15/03/2020 17:43:03)

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o zavedení organizačních změn v chodu naší společnosti. Aktuální bezpečnostní situace v ČR nás nutí k zavedení co nejvíce bezosobního styku s našimi zákazníky. S účinností od pondělí 16. 3. 2020 z toho vyplývají následující pravidla:

1.) Realizaci nových přípojek a servisů v domácnostech ponecháme na zhodnocení technikem, zda je riziko malé a lze připojení nebo servis provést. Technik bude udržovat odstup od dalších osob minimálně 3 metry a instalace nebo servis může být proveden jen v dobře vyvětraných prostorách.

2.) Uzavíráme všechny naše pobočky. S tím je spojena nemožnost hotovostních plateb na pobočkách.

3.) Vyzýváme Vás, abyste nás v případě potíží, nejprve telefonicky či elektronicky kontaktovali, a teprve po konzultaci konali, dle našich instrukcí. Neodbornými zásahy z Vaší strany by mohlo dojít k takovým změnám, které bychom již nedokázali jednoduše opravit. To by následně vyžadovalo návštěvu našeho technika na místě.

4.) Dále Vás žádáme, vzhledem k obrovskému provozu na síti, abyste Vy i Vaše rodiny, zejména ratolesti, směrovali stahování většího objemu dat (většinou filmů, her atd.) do doby mimo špičku. Špička na síti je od 16 do 23 hodin. Omezení se týká zejména bezdrátových přípojek. Tím zajistíte kvalitní připojení nejen sobě, ale i všem ostatním.

5.) Stále jsme pro Vás k dispozici na naši zákaznické lince 602 37 07 66 i na emailu a to nonstop 24/7.

6.) Našim primárním cílem je zajištění bezproblémového provozu celé naší sítě. Vše směřujeme k tomu, abychom se nedostali do karantény a mohli tak zajistit funkčnost všech služeb. Proto všechna tato omezení.

Děkujeme za pochopení Mraknet s.r.o.

Zpráva

(13/02/2020 08:22:01)

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás, či Vaše známé, kamarády a přátele, oslovit s nabídkou práce v naší společnosti. Podrobnější info je dostupné na adrese: Inzerát Mraknet Děkujeme

Zpráva

(12/12/2019 09:01:50)

Nechť zvony zvoní a srdce plesají, nechť svíce hoří a číše cinkají, ať šťastný je Váš každý krok, přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný nový rok. Ať Vás láska stále hřeje, z upřímného srdce Mraknet přeje.

Jelikož jsou Vánoce svátky klidu a pohody, budeme i my tento čas trávit se svými nejbližšími a odpočívat od každodenního shonu. Proto nás, prosím, od 19.12.2019 do 1.1.2020 kontaktujte pouze při náhlém a neodkladném problému a to na zákaznickou linku 602 37 07 66, která je v provozu nonstop. Děkujeme za pochopení.

Ať máte stejnou radost z vánoční nadílky, jako máme my z Vaší přízně. Děkujeme a přejeme krásné svátky.

S pozdravem Mraknet s.r.o..

PF2020

KONTAKTY